Mottagning av församlingens nya kyrkoherde

Den 29 januari kommer kyrkoherde Angelica Kilander officiellt välkomnas till församlingen i högmässan kl. 10.00 i S:t Nicolai kyrka.

Angelica Kilander kommer att installeras som kyrkoherde i samband med högmässan i S:t Nicolai kyrka kl. 10.00. Kontraktsprost Iva-Katarina Kummer deltar som biskopens representant.

Medverkar i gudstjänsten gör Barn & ungdomskörerna, S:t Nicolai kyrkokör, S:t Nicolai Vokalensemble samt trumpetare Michael Halén.

Efter gudstjänsten inbjuds det till enklare förtäring med efterföljande kaffe och kaka i församlingshemmet.

Vi är tacksamma om du anmäler ditt deltagande i församlingshemmet senast onsdagen den 18 januari, till församlingsexpeditionen, tel. 0410 - 597 00 eller via e-post: trelleborgs.forsamling@svenskakyrkan.se

Vill man hålla tal i församlingshemmet så kan man med fördel föranmäla sitt intresse till präst Catarina Liljeberg på tel: 0730-57 41 67 eller via mejl: catarina.liljeberg@svenskakyrkan.se