Mat & lokal

Möte mellan människor är viktiga. Hos oss får ni plats!

I församlingshemmet och på Norra kapellet erbjuder Trelleborgs församling olika typer av lokaler att hyra eller låna till olika typer av verksamheter.