Foto: Magnus Aronson /Ikon

Magdalenagruppen

– en öppen mötesplats!

Vi träffas en tisdag varje månad i Magdalenarummet, församlingshemmet kl 14-15:30.
Varje tillfälle börjar vi med en kort andakt, därefter gemensam fika med möjlighet till gemenskap och goda samtal. Vissa tillfällen gästas gruppen av en förläsare med varierat program.

Det krävs ingen föranmälan.

Följande tisdagar: 20/9, 18/10, 15/11 och 20 dec.