Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Magdalenagruppen

en plats för gemenskap

Magdalenagruppen träffas i Församlingshemmet

Tisdagar, varannan vecka
kl. 14.30-16.30
Start: 10/9

Gamla och nya medlemmar hälsas välkomna!

Vill Du veta mer om Magdalenagruppen kontakta Anja Greiff.