Läs mer om vad som sker just nu.

2023-08-11

STATUS JUST NU

Den berörda medarbetaren har valt att avsluta sin tjänst i Trelleborgs församling. Arbetet kommer nu påbörjas med att finna en ersättare. 

Kontaktperson i ärendet är kyrkoherde Angelica Kilander och kyrkorådets ordförande Ulf Bingsgård.

2023-07-18

VAD SKER NU

I Trelleborgs församling arbetar vi med den pågående situationen då vi blev informerade att en anställd använt ett kontaktforum där han tagit kontakt med en person som utger sig för att vara minderårig.   

Trelleborgs församling genomför just nu en rad åtgärder för att säkra upp att personal och förtroendevalda får det stöd de behöver. Församlingen har genomlyst sina rutiner vid anställningar och säkerställt att utdrag tagits från belastningsregistret enligt församlingens rutiner. Medarbetaren är tagen ur tjänst och en arbetsrättslig process är påbörjad.

Vi i Trelleborgs församling är i chock över det inträffade. Vi arbetar framåt och säkerställer att verksamheter kan fortgå.

DELAR ER SORG ÖVER DET INTRÄFFADE

Trelleborgs församling delar er sorg över det inträffade. Tack för allt stöd som förmedlats till oss.

Kontaktperson i ärendet är kyrkoherde Angelica Kilander och kyrkorådets ordförande Ulf Bingsgård.

2023-07-15

DETTA HAR HÄNT

Trelleborgs församling blev under fredagen informerade av Dumpen.se om att en anställd har använt ett kontaktforum där han tagit kontakt med en person som utger sig för att vara minderårig. Kontakten har pågått över viss tid. Chattandet har varit av sexuell karaktär och den anställde har stämt träff med den minderårige.

VAD SKER NU

Den anställde togs ur tjänst med omedelbar verkan.

Trelleborgs församling tar kraftfullt avstånd från denna typ av beteende och fördömer all pedofili och alla former av övergrepp.

Församlingens kristeam är aktiverat och genomlyser samt gör riskanalyser för all verksamhet. Församlingen har löpande kontakt med juristerna i Lunds stift samt polismyndigheten.

Vi kommer att informera löpande om vårt arbete med det inträffade.

VI DELAR ER ORO

Det inträffade är mycket upprörande och precis som ni är vi i församlingen i chock.

Kontaktperson i ärendet är kyrkoherde Angelica Kilander och kyrkorådets ordförande Ulf Bingsgård.

2023-07-14

En av våra medarbetare är publicerad på en sajt.

I skrivande stund hanterar vi den uppkomna situationen med berörda.

Vi vet att detta upprör och Svenska kyrkan i Trelleborg tar självklart avstånd från pedofili och sexuella övergrepp i all form. Vi för samtal med polismyndigheten och kommer vidta lämpliga åtgärder.

För mer information går det att kontakta kyrkoherde Angelica Kilander.