Kyrkoråd

2018-2021

Kyrkorådet är församlingens styrelse och högsta verkställande organ. Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och ansvara för att församlingens grundläggande uppgift, dvs. att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt att utöva diakoni och mission, blir utförd.

Rådet skall yttra sig i ärenden som skall handläggas av Kyrkofullmäktige, ta hand om den ekonomiska förvaltningen och förvalta kyrkans och församlingens egendom.

Kyrkorådets ledamöter väljs av kyrkofullmäktige i samband med kyrkovalet vart fjärde år. Dessutom är Kyrkoherden alltid ledamot.

 

Ledamöter och ersättare

Ordförande 
Leif Malmstein, Kv, 0705-538182, l.malmstein43@gmail.com

Vice ordförande
Anne-Marie Hansson, S, 0730-276328, alf.annemarie@gmail.com

tf Kyrkoherde
Bengt Karlgren

Ledamöter
Gunnel Svensson, Kv
Anders Söderberg, S
Åke Svensson, Kv
Lizian Kyréus, S
Margreth Mårtensson, Kv
Mats Vikard, S

Ersättare
Karin Jönsson, Kv
Kerstin Johansson, S
Ulf Bingsgård, Kv
Anitha Lata, S