Kyrkoråd

2022-2025

Kyrkorådet är församlingens styrelse och högsta verkställande organ. Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och ansvara för att församlingens grundläggande uppgift, dvs. att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt att utöva diakoni och mission, blir utförd.

Rådet skall yttra sig i ärenden som skall handläggas av Kyrkofullmäktige, ta hand om den ekonomiska förvaltningen och förvalta kyrkans och församlingens egendom.

Kyrkorådets ledamöter väljs av kyrkofullmäktige i samband med kyrkovalet vart fjärde år. Dessutom är Kyrkoherden alltid ledamot.

 

Ledamöter och ersättare

Ordförande 
Ulf Bingsgård, kv, Ulf.Bingsgard@telia.com, 0720-21 4112

Vice ordförande
Anitha Ljung, S, ljunganitha@telia.com, 0705-341727

tf Kyrkoherde
Bengt Karlgren

Ledamöter
Susanne Centervall, KV                                                                      
Linda Rahm, KV  
Åke Svensson, KV                                                                                  
Margreth Mårtensson, KV                                                     
Anne-Marie Hansson, S                                                         
Anders Söderberg, S                                                              
Lizian Kyréus, S                                                
Bo Andersson, C

Ersättare 
Estrid Nimåker, KV
Leif Malmstein, KV
Anitha Lata, S 
Mats Vikard, S    
Lina Hansson, C