Kyrkofullmäktige

2018-2021

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ för Trelleborgs församling. Ledamöter och ersättare väljs i kyrkoval vart fjärde år, senast i september 2017. Kyrkofullmäktige beslutar i frågor av större vikt och i principiella ärenden, till exempel att godkänna församlingsinstruktionen, mål och riktlinjer, budget och kyrkoavgift. Dessutom väljer de ledamöter till kyrkoråd och valnämnd samt utser revisorer.

Kyrkofullmäktiges möten är offentliga. 

 

Länk till digitalt möte 2021-05-19

www.zoom.us 
Meeting ID: 958 5567 4324
Passcode: 658145

 

 

Ledamöter och ersättare

Ordförande
Margreth Mårtensson, Kv,  0733-90 05 25, palmhalsan@outlook.com

Vice ordförande
Lizian Kyreus, S, lizian.ky@hotmail.com

Ledamöter
Jan Mårtensson, Kv
Anne-Marie Hansson, S
Åke Svensson, Kv
Alf Hansson, S
Leif Malmstein, Kv
Gerd Klein, S
Karin Jönsson, Kv
Anders Söderberg, S
Birgitta Svensson, Kv
Anita Lata, S
Bo Evanth, Kv
Stefan Larsson, S
Lilian Jönsson, Kv
Kerstin Zetterman, S
Lars Sonesson, Kv
Rolf Almroth, S
Göran Törnklev, Kv
Anitha Ljung, S
Gunilla Linde, Kv
Göran Andersson, S
Erika Kuusenjärvi, Kv
Felicia Nordstrandh, S
Gunnel Svensson, Kv

Ersättare
Mats Vikard, S
Ruth Nyström Lundberg, S
Gunilla Folkesson, Kv
Kisse Pedersen, S
Niels Nielsen, S
Hans Björklund, S
Thomas Westman, S