Kyrkofullmäktige

2022-2025

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ för Trelleborgs församling. Ledamöter och ersättare väljs i kyrkoval vart fjärde år, senast i september 2021. Kyrkofullmäktige beslutar i frågor av större vikt och i principiella ärenden, till exempel att godkänna församlingsinstruktionen, mål och riktlinjer, budget och kyrkoavgift. Dessutom väljer de ledamöter till kyrkoråd och valnämnd samt utser revisorer.

Kyrkofullmäktiges möten är offentliga. 

 

Ledamöter och ersättare

Ordförande
Leif Malmstein, Kv, 0705-538182, l.malmstein43@gmail.com

Vice ordförande
Lizian Kyreus, S, lizian.ky@hotmail.com

Ledamöter
Ulf Bingsgård, kv
Anita Ljung, s
Margreth Mårtensson, kv
Anne-Marie Hansson, s
Patrik Holmberg, c
Anders Söderberg, s
Jan Mårtensson, kv
Åke Svensson, kv
Mats Vikard, s
Susanne Centervall, kv
Kerstin Johansson, s
Göran Törnklev, kv
Lina Hansson, c
Göran Andersson, s
Eva Ekström, kv
Rolf Almroth, s
Annette Andersén, kv
Åsa Robertson, kv
Anitha Lata, s
Birgitta Svensson, kv
Niels Nielsen, s
Gunilla Folkesson, kv

Ersättare C
Gustav Hansson
Ola Olsson

Ersättare KV
Linda Rahm
Gunnel Svensson
Thomas Nilsson
Grace Bell-Browne Adler
Venzel Rosqvist
Gunilla Linde
Bo Evanth

Ersättare S
Kerstin Zetterman
Martin Skånberg
Gerd Klein
Anders Yngve
Kisse Pedersen