Jobbansökan

Så behandlar vi dina uppgifter om du söker ett jobb hos oss.

I samband med att du skickar in din ansökan samtycker du till att Trelleborgs församling registrerar de uppgifter om dig som du själv uppger.

 Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom församlingen och endast i syfte att administrera visat intresse för arbete inom Trelleborgs församling. Vi behöver dina uppgifter bland annat för att kunna avgöra om du är en lämplig kandidat och för att kunna kontakta dig. Om du inte anställs gallras uppgifterna ur våra system två år efter att beslutet vunnit laga kraft. Anställs du kommer relevanta uppgifter att sparas under anställningen.

 Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet. Vill du få ut dina personuppgifter i Excel-format går det också bra.

 Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

 Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, hör av dig till Emma Lindstrii, kanslichef, på 0410-597 03 eller emma.lindstrii@svenskakyrkan.se