Foto: Gustaf Hellsing /ikon

Häkteskyrkan

Andlig och själavårdande verksamhet på häktet i Trelleborg

Trelleborgs församling har på stiftets anmodan uppdraget att tillhandahålla andlig- och själavårdande verksamhet på häktet i Trelleborg.

Detta uppdrag innehavs av behörig präst som regelbundet besöker häktet för samtal och andakt. Alla intagna på häktet erbjuds möjlighet till samtal oavsett religiös tillhörighet eller annan livsåskådning. 

Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. (Luk 4:18-19)

På häktet finns förutom Svenska kyrkans representant även behörig personal från andra samfund och religioner. All andlig verksamhet bedriven på häkten och anstalter i Sverige samordnas av Sveriges kristna råd, under benämningen NAV (Nämnden för andlig vård). För mer information se hemsidan för Sveriges kristna råd. www.skr.org