Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gudstjänster

Läs mer om våra gudstjänster

Gudstjänst med många ansikten!

Gudstjänsten är kyrkans kraftstation ända sedan Jesu lärjungars dagar. I Trelleborgs församling vill vi förmedla och förvalta mångfald i gudstjänstlivet. Kyrkan är i sig själv en tradition med nästan oändligt många gudstjänstuttryck. Därför vill vår församling fira gudstjänster i så väl gamla som nya former. Alla bjuds in i gudstjänstens oanade möjligheter med evangeliet om Gud som medvandrare i Jesus Kristus genom livets höjder och djup, försonaren som kan läka vårt samvete, bära bort dess tyngder och som hör när vi ber om frid och om glädje i evighet. Med sakramenten, Jesu närvaro i dop och nattvard, får vi mötas i församlingens många gudstjänster. De är olika men ändå lika!

Huvudgudstjänst

Söndagar kl 10 firar vi veckans huvudgudstjänst. Gud vill träffa oss. Här möts människor i alla åldrar; barn, konfirmander och vuxna, de som varit med längre eller kortare tid, gäster på genomresa, de som är nyfikna och de som söker veckans andliga åter hämtningspunkt. Som regel är det nattvard, så kallad mässa, varannan söndag. I huvudgudstjänsten ligger tonvikten på en traditionell gudstjänstform med öppenhet för nyare uttryck i harmoni med det som känns igen bland kristna genom tiderna och runt jorden. Ungefär var fjärde söndag under höst, vinter och vår har huvudgudstjänsten fokus på barn- och familjetema som skapar en stimulerande stämning för de allra yngsta att kunna möta både Gud och andra barnfamiljer i. Efter barn- och familjemässorna ordnar vår assistentkår något roligt för barnen vid kyrkkaffet i församlingshemmet. Se i vår kalender för exakta datum.

Därför vill vår församling fira gudstjänster i så väl gamla som nya former. Alla bjuds in i gudstjänstens oanade möjligheter med evangeliet

Festsöndagar

Fest firar vi i kyrkan och en del söndagar är särskilt festliga. Julnattens och påsknattens mässor ger för många människor en speciell och viktig inramning av dessa högtider. Då får gudstjänsten sin prägel av marschaller, krubban, solosång, påskropet med ljuständning med mera. Ännu en festsöndag är till exempel fastlagssöndagen då vi tågar genom stan med masker och förklädnader till rytmer av samba. Vi gläds genom karnevalens fest över allt det som vi får i skapelsen och i våra liv och påminns när vi tågar in till mässan också om det ofrånkomliga: det vi har tar slut, den vackra masken faller och någon måste ge av sitt.

Veckogudstjänst

Veckan erbjuder också gudstjänster på vardagar. Varje tisdagsmorgon kl 8.30 firas i S:t Nicolai kyrka antingen mässa eller morgonandakt med efterföljande frukost. Ett antal torsdagskvällar under vår- och hösttermin kl 19 bjuder vi in till en meditativ mässa i kyrkan då den inre, tysta reflektionen får tala i kvällens stilla möte tillsammans med alla levande ljus och med Guds ord och nattvard. Glöm inte att se i gudstjänstkalendern för våra gudstjänster på finska!

Kollekt kan även lämnas via Swish

Församlingens Swish-nummer är 123 120 93 11

När du lämnar kollekt via Swish skall du ange ändamålet ”Kollekt” eller det ändamål som präst/kyrkvärd eller annan informerar om i samband med att kollekt tas upp.

Om du lämnar kollekt annan dag än kollektdagen, eller inte anger ändamål, eller det inte går att tolka kollektändamålet utifrån angivet ändamål eller tidpunkten när Swish-en genomfördes så kommer sådana kollekter att redovisas som kollekt till Svenska kyrkans internationella arbete.