Gudstjänster

Läs mer om våra gudstjänster

Vi öppnar upp för gudstjänster fr.o.m 6 juni!
Söndagar 10.00
Tisdagar 08.30
Kyrkkaffe är fortsatt pausat.

Vi följer rådande restriktioner.

Vi sänder våra söndagsgudtjänster via Radio Trelleborg. Lyssna på 92,8 mhz eller på deras hemsida https://radiotrelleborg.se/.  
Önskar du psalmbok så är du välkommen att kontakta Pastorsexpeditionen.
-------

I nuläget är våra ordinarie verksamheter fortsatt pausade, undantaget sommarens barn- och ungdomsverksamhet.

Kyrkan är öppen helgfria vardagar 09.00-16.00 för dig som vill tända ett ljus, be en bön eller bara sitta ner i en stunds eftertanke. 

Våra präster och diakoner finns fortsatt tillgängliga för dig som önskar samtal.

Fortsätt gärna att stödja vårt arbete genom att lämna kollekt via Swish:
123 120 93 11

Gudstjänst med många ansikten!

Gudstjänsten är kyrkans kraftstation ända sedan Jesu lärjungars dagar. I Trelleborgs församling vill vi förmedla och förvalta mångfald i gudstjänstlivet. Kyrkan är i sig själv en tradition med nästan oändligt många gudstjänstuttryck. Därför vill vår församling fira gudstjänster i så väl gamla som nya former. Alla bjuds in i gudstjänstens oanade möjligheter med evangeliet om Gud som medvandrare i Jesus Kristus genom livets höjder och djup, försonaren som kan läka vårt samvete, bära bort dess tyngder och som hör när vi ber om frid och om glädje i evighet. Med sakramenten, Jesu närvaro i dop och nattvard, får vi mötas i församlingens många gudstjänster. De är olika men ändå lika!

Huvudgudstjänst

Söndagar kl 10 firar vi veckans huvudgudstjänst. Gud vill träffa oss. Här möts människor i alla åldrar; barn, konfirmander och vuxna, de som varit med längre eller kortare tid, gäster på genomresa, de som är nyfikna och de som söker veckans andliga åter hämtningspunkt. Som regel är det nattvard, så kallad mässa, varannan söndag. I huvudgudstjänsten ligger tonvikten på en traditionell gudstjänstform med öppenhet för nyare uttryck i harmoni med det som känns igen bland kristna genom tiderna och runt jorden. 

Ungefär var fjärde söndag under hösten och våren har huvudgudstjänsten fokus på barn- och familj. Denna mässan heter ”Mässa med små och stora”. I denna mässa skapar vi en stimulerande stämning för alla, även de allra yngsta. Efter mässa  ordnar vi något roligt för barnen vid fikat i församlingshemmet (lek och/eller pyssel). Se i vår kalender för exakta datum.

Därför vill vår församling fira gudstjänster i så väl gamla som nya former. Alla bjuds in i gudstjänstens oanade möjligheter med evangeliet

Festsöndagar

Fest firar vi i kyrkan och en del söndagar är särskilt festliga. Julnattens och påsknattens mässor ger för många människor en speciell och viktig inramning av dessa högtider. Då får gudstjänsten sin prägel av marschaller, krubban, solosång, påskropet med ljuständning med mera. Ännu en festsöndag är till exempel fastlagssöndagen då vi vid kyrkkaffet firar med fastlagsbullar efter gudstjänsten.

Veckogudstjänst

Veckan erbjuder också gudstjänster på vardagar. Varje tisdagsmorgon 8.30 firas i S:t Nicolai kyrka antingen mässa eller morgonandakt med efterföljande frukost. 

torsdagar 18:00 firas kvällsgudstjänster med olika teman - Kvällsgudstjänst, Gudstjänst med meditation, L.I.F.E - ungdom, Himmel och pannkaka - barn/förälder. För exakta datum se vår kalender.

Glöm inte att se i gudstjänstkalendern för våra gudstjänster på finska!

Kollekt kan även lämnas via Swish

Församlingens Swish-nummer är 123 120 93 11

När du lämnar kollekt via Swish skall du ange ändamålet ”Kollekt” eller det ändamål som präst/kyrkvärd eller annan informerar om i samband med att kollekt tas upp.

Om du lämnar kollekt annan dag än kollektdagen, eller inte anger ändamål, eller det inte går att tolka kollektändamålet utifrån angivet ändamål eller tidpunkten när Swish-en genomfördes så kommer sådana kollekter att redovisas som kollekt till Svenska kyrkans internationella arbete.