Gudstjänster

Läs mer om våra gudstjänster

Söndagar kl. 10
Tisdagar kl. 8.30
Torsdagar kl. 18

Vi fortsätter att sända söndagsgudtjänsterna via Radio Trelleborg. Lyssna på 92,8 mhz eller på deras hemsida https://radiotrelleborg.se/.  
Önskar du psalmbok så är du välkommen att kontakta församlingsexpeditionen.
-------

Kyrkan är öppen varje dag:
mars – oktober kl 09.00-16.00
november – februari kl 09.00-15.00

Välkommen till dig som vill tända ett ljus, be en bön eller bara sitta ner i en stunds eftertanke. 

Våra präster och diakoner finns fortsatt tillgängliga för dig som önskar samtal.

Gudstjänst med många ansikten!

Gudstjänsten är kyrkans kraftstation ända sedan Jesu lärjungars dagar. I Trelleborgs församling vill vi förmedla och förvalta mångfald i gudstjänstlivet. Kyrkan är i sig själv en tradition med nästan oändligt många gudstjänstuttryck. Därför vill vår församling fira gudstjänster i så väl gamla som nya former. Alla bjuds in i gudstjänstens oanade möjligheter med evangeliet om Gud som medvandrare i Jesus Kristus genom livets höjder och djup, försonaren som kan läka vårt samvete, bära bort dess tyngder och som hör när vi ber om frid och om glädje i evighet. Med sakramenten, Jesu närvaro i dop och nattvard, får vi mötas i församlingens många gudstjänster. De är olika men ändå lika!

Huvudgudstjänst

Söndagar kl 10 firar vi veckans huvudgudstjänst. Gud vill träffa oss. Här möts människor i alla åldrar; barn, konfirmander och vuxna, de som varit med längre eller kortare tid, gäster på genomresa, de som är nyfikna och de som söker veckans andliga åter hämtningspunkt. Som regel är det nattvard, så kallad mässa, varannan söndag. I huvudgudstjänsten ligger tonvikten på en traditionell gudstjänstform med öppenhet för nyare uttryck i harmoni med det som känns igen bland kristna genom tiderna och runt jorden. 

Ungefär var fjärde söndag under hösten och våren har huvudgudstjänsten fokus på barn- och familj. Denna mässan heter ”Mässa med små och stora”. I denna mässa skapar vi en stimulerande stämning för alla, även de allra yngsta. Efter mässa  ordnar vi något roligt för barnen vid fikat i församlingshemmet (lek och/eller pyssel). Se i vår kalender för exakta datum.

Därför vill vår församling fira gudstjänster i så väl gamla som nya former. Alla bjuds in i gudstjänstens oanade möjligheter med evangeliet

Festsöndagar

Fest firar vi i kyrkan och en del söndagar är särskilt festliga. Julnattens och påsknattens mässor ger för många människor en speciell och viktig inramning av dessa högtider. Då får gudstjänsten sin prägel av marschaller, krubban, solosång, påskropet med ljuständning med mera. Ännu en festsöndag är till exempel fastlagssöndagen då vi vid kyrkkaffet firar med fastlagsbullar efter gudstjänsten.

Veckogudstjänst

Veckan erbjuder också gudstjänster på vardagar. Varje tisdagsmorgon 8.30 firas i S:t Nicolai kyrka antingen mässa eller morgonandakt med efterföljande frukost. 

torsdagar 18.00 firas kvällsgudstjänster med olika teman som till exempel; WWJD-mässa (WWJD betyder What would Jesus do) en mässa som framförallt riktar sig till ungdomar, Himmel och pannkaka - barn/förälder.
För exakta datum se vår kalender.

Kollekt kan lämnas via Swish

Församlingens swishnummer är 123 120 93 11

När du lämnar kollekt via Swish skall du ange ändamålet ”Kollekt” eller det ändamål som präst/kyrkvärd eller annan informerar om i samband med att kollekt tas upp.

Om du lämnar kollekt annan dag än kollektdagen, eller inte anger ändamål, eller det inte går att tolka kollektändamålet utifrån angivet ändamål eller tidpunkten när gåvan genomfördes så kommer sådana kollekter att redovisas som kollekt till Act Svenska kyrkans internationella arbete.

En man och en kvinna tänder ljus i en ljusbärare.

Sinnesromässa

Äntligen kan vi fira sinnesromässa i S:t Nicolai kyrka

Mässa med små och stora

för alla åldrar

Himmel och pannkaka

En mötesplats för barnfamiljer med både mässa och pannkakor!

WWJD–mässa

En liten annorlunda mässa som tar avstamp i olika tema.

En blandad ungdomskör i röda kåpor sjunger.

Konserter

Läs om våra konserttillfällen i S:t Nicolai kyrka - fri entré!