Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gravskick

Urngravar

Vi har flera olika kvarter för urngravar på båda kyrkogårdarna.

Kistlund

På Norra kyrkogården kan vi även erbjuda plats i kistlund. Där får man likt asklunden en graverad stenplatta till ett fast pris. Man kan även få en helt anonym plats där utan sten.

Kistbegravning

När det gäller val av gravplats för kistor, väljer man gravplats efter de tänkta antal kistor som ska placeras där. På en gravplats för kistor går det naturligtvis bra att även sätta urnor.

Askgravlund

Askgravlund är en gemensam gravplats men skiljer sig ändå påtagligt från minneslundens totala anonymitet. För efterlevande betyder det att gravsättningens plats är känd, att anhöriga får närvara vid gravsättningen samt att en minnesplatta kan monteras. Gravsmyckningen sker på en gemensam plats, nyttjandetiden är begränsad men upplåtelsen är kostnadsfri. På Norra kyrkogården har vi två olika varianter av asklundar. På Västra kyrkogården finns endast ett alternativ.

Minneslund

Det finns minneslund både på Norra och Västra kyrkogården. Minneslund är ett helt anonymt begravningsskick, där man har gemensamma smyckningsplatser för snittblommor och ljus.

Spridning

Man kan även få sprida askan till havs, sjö eller i vissa fall på land. För detta måste man dock söka tillstånd hos länsstyrelsen.

Muslimsk begravningsplats

På Norra kyrkogården finns ett kvarter anpassat för muslimska gravplatser.

Askgravplatser

Askgravplats är ett övergripande begrepp på en ny form av urngravsättning, där platsen upplåtes med gravrätt, men med restriktioner. Askgravplatsen har karaktären av en gemensam urngravplats. Den enskilda gravplatsen kan markeras med en minnessten och anhöriga får delta vid gravsättningen. Smyckning får ske med snittblommor på den enskilda gravplatsen. Upplåtelsen är tidsbunden.