Gravrättsinnehavare

Vad betyder gravrättinnehavare

  • Till alla gravar måste där enligt lag vara minst en innehavare.
  • Den eller de som är gravrättsinnehavare bestämer över graven.
  • Det vill säga vem som får gravsättas där och delvis gravens utformning.
  • Även om graven ska slopas och återlämnas till förvaltningen.
  • Det kostar inget att bli gravrättsinnehavare, men man är ansvarig för att graven är i gott skick.
  • Har graven ingen innehavare kommer den efter två år att tas bort.

Skyltar på gravplats

Det finns tillfällen då vi sätter upp en skylt där vi ber anhöriga eller besökare att kontakta kyrkogårdsförvaltningen angående en viss gravplats. Anledningen är oftast att vi söker gravrättsinnehavaren.

När vi sätter upp en skylt har vi själva gjort efterforskningar så långt som möjligt, men utan att lyckas. Då behöver vi er hjälp för att komma vidare.

Glöm inte att meddela adressändring!

När du flyttar till annan adress är det viktigt att meddela oss på kyrkogårdsförvaltningen. Den officiella adressändringen kommer inte oss till del.