Mässa med små och stora

för alla åldrar

Detta är en mässa för alla åldrar. Barnen är i centrum och medverkar med sång och/eller ett enkelt drama.

Mässa heter det när man firar nattvard. Vi firar med glutenfritt bröd och druvjuice, för att alla ska kunna vara med. I mässan ligger fokus på gemenskapen med varandra och med Gud. 

Efter gudstjänsten serveras en enkel lunch och barnen kan därefter pyssla och leka i barnlokalerna. 

Följande söndagar kl. 10 i S:t Nicolai kyrka; 27 februari, 27 mars, 10 april och 8 maj.

Covid-19

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket innebär att vi kan bli tvingade att ställa in med kort varsel. Är du osäker, kontakta ansvarig för respektive grupp eller församlingsexpeditionen 0410-597 00.