Mässa med små och stora

för alla åldrar

Detta är en gudstjänst med nattvard för alla åldrar som har barnet i centrum, vilka ofta medverkar med sång och ett enkelt drama.

Mässa heter det när man firar nattvard. Vi firar med glutenfritt bröd och druvjuice, för att alla ska kunna vara med. I mässan ligger fokus på gemenskapen med varandra och Gud i den heliga måltiden. 

Efter gudstjänsten i församlingshemmet är det oftast fika och kidsen har då också möjlighet att pyssla tillsammans med vår pedagog.

Söndag 10.00
S:t Nicolai kyrka

Mikael Bedrup

Mikael Bedrup

Trelleborgs församling

komminister - präst

Matilda Salomonsson

Matilda Salomonsson

Trelleborgs församling

Pedagog

Zandra Hagman - föräldraledig

Zandra Hagman - föräldraledig

Trelleborgs församling

Pedagog

Mer om Zandra Hagman - föräldraledig

föräldraledig