Foto: Magnus Aronsson /ikon

Dop

Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj – den världsvida kyrkan. Genom dopet tas barnet emot av församlingen som en ny medlem i Svenska kyrkan.

DOPET ÄR EN FEST
Barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Du behöver inte prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting. Tvärt om – dopet är en gåva som bara är att ta emot. Den som döps blir i och med dopet medlem i Svenska kyrkan och får ta emot nattvarden.

DOPET HÄNGER INTE PÅ FÖRÄLDRARNAS TRO
Kanske undrar du, som en hel del andra föräldrar, exakt vad som förväntas av dig. Tänk då på att dopet är en gåva från Gud till det lilla barnet – det hänger inte på din tro. När ett barn döps uttrycker du som förälder en vilja att barnet döps till den kristna tron och att barnet ska få vara en del av den kristna gemenskapen.

ALLA FÅR DÖPAS - ÅLDER SPELAR INGEN ROLL
Kyrkan välkomnar alla att döpas. När det gäller barn – både små barn och ungdomar – är det vårdnadshavarna som bestämmer. Om ni är två vårdnadshavare behöver ni vara överens om att barnet ska döpas. Det spelar ingen roll om ni tillhör Svenska kyrkan, något annat samfund eller en annan religion.
    Om barnet är tolv år eller äldre, måste barnet själv vilja bli döpt. Om du tidigare är döpt i en annan kyrka, behöver du inte döpas på nytt för att få tillhöra Svenska kyrkan.

DOPET ÄR EN HELIG HANDLING
Dopet är ett sakrament. Det betyder “helig handling”. Vi kallar dopet för sakrament därför att Jesus sa till sina vänner att de skulle berätta om honom och döpa andra människor.