Diakoni

Se din medmänniska

Diakoni handlar om att se sin medmänniska. När livet känns svårt kan vi finnas där för dig. Du kan komma till oss när du känner dig ensam, när du har ett behov av att samtala, när du har problem med din ekonomi eller andra svårigheter. Vi samtalar om det som tynger dig.

Vi har tystnadsplikt!

Diakoni är kyrkans uppdrag att möta människor i utsatta situationer och man säger ofta att det är kristen tro omsatt i handling. Diakoner har en utbildning för människovårdande yrke.

diakoniExpeditionen

Diakoniexpeditionen finns i den norra delen av församlingshemmet med ingång från kyrkoplanteringen.

Expeditionstid:
måndag, onsdag och fredag kl. 8.30–9.30

Diakonemblem
Formen på diakonens emblem är ett kors omslutet av en cirkel. Korset står för Jesus Kristus och cirkeln för Gud som håller hela världen. På korsets mitt finns en duva med en olivkvist i sitt näbb – hoppet om liv.

Diakonens löften

  • En diakon ska uppsöka, hjälpa och stödja dem som är i kroppslig och själslig nöd
  • Diakonen ska försvara människors rätt
  • En diakon ska stå på de förtrycktas sida
  • En diakon ska uppmuntra och frigöra till det som är gott
  • En diakon ska vara ett barmhärtighetens tecken 
Carita Ibarra Kristensen

Carita Ibarra Kristensen

Diakon

Aurora Smith

Aurora Smith

Diakon