Foto: Magnus Aronsson /ikon

Diakoner

Carita Ibarra Kristensen

Carita Ibarra Kristensen

Diakon

Aurora Smith

Aurora Smith

Diakon