Böckernas bok

Bibelstudiegrupp för dig som vill lära dig mer om Bibeln.

Välkommen till bibelstudiegruppen!

Vi är ett grupp som brukar träffas en gång i månaden för att läsa i bibeln, studera och tolka bibeltexterna och diskutera vad dessa texter kan betyda för oss idag. Det finns inga krav på förkunskaper, men det är heller inget hinder att vara bevandrad i bibelns värld och texter: vi lär av varandra oavsett nivå. Det finns ej heller krav på att vara troende utan alla är välkomna som tycker det vore intressant att studera bibeln i ljuset av den mänskliga existensens alla problem och möjligheter. Vi brukar utgå från den kommande söndagens bibeltexter, vilket möjliggör för den intresserade , att vid ett gudstjänstbesök ta del av prästens tolkning av denna text och på så sätt jämföra med vad vi i gruppen kom fram till. På detta sätt följer vi kyrkoårets rytm och de olika högtiderna genom vårt val av texter.

Vi bär med oss våra personliga erfarenheter som färgar av sig på hur vi ser på världen och därmed även påverkar hur vi tolkar texter. Det kan vara intressant att möta andras perspektiv i detta tolkande och, genom detta möte med andra människor, lära sig något nytt om sig själv, livet och den värld som vi lever i. Det finns inga krav på att delta varje gång, bara att man meddelar om man har förhinder. Vi bjuder även på, förutom ny kunskap och intressanta samtal, en enklare förtäring. Allt är givetvis kostnadsfritt.

Torsdagar kl. 18:30-20:00.
Datum och teman:

28 september: Änglar, flygande eller fallna? 
26 oktober: Samhällsansvar, tro och politik, en lyckad kombination? 
23 november: Domens dag, början på slutet eller slutet på början? 
21 december: Maria, trons gestalter i bibeln. Kött och blod eller fiktion och konstruktion?