Begravningsavgiften

Alla som är folkbokförda i Sverige betalar via skattsedeln en
obligatorisk begravningsavgift oavsett om du är medlem i
Svenska kyrkan eller inte.

I denna ingår följande:

  • Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år.

  • Gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav.

  • Transporter från det att huvudmannen d.v.s. Kyrkogårdsförvaltningen, har övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättningen har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför vår församling.

  • Kremering.

  • Lokal för förvaring och visning av stoftet.

  • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.

  • Underhåll av allmäna ytor samt nyanläggningar av begravningsplatser.

  • Skötsel av kulturhistoriskt värdefulla gravar.