Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Begravningsavgiften

Alla som är folkbokförda i Sverige betalar via skattsedeln en obligatorisk begravningsavgift. Idenna ingår följande:

  • Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år.
  • Gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav.
  • Transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättningen har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser.
  • Kremering.
  • Lokal för förvaring och visning av stoftet.
  • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.