Begravning

Det viktigaste att komma ihåg, det finns alltid tid att tänka efter.

Man blir alltid överrumplad när sorgen kommer. Det spelar inte så stor roll om bortgången är väntad eller oväntad. Det viktigaste att komma ihåg, när ett dödsfall har inträffat, är att inte ha alltför bråttom. Det finns alltid tid att tänka efter. Hur skall vi nu göra? Sitt ner en stund och fundera över hur du vill ha saker och ting ordnade. Du är alltid välkommen att rådgöra med din församlingspräst. Många tankar om livet, döden och sorgen kommer ofta upp på ett helt nytt sätt då man förlorar någon. Ett samtal med prästen kan då betyda oerhört mycket! 

Kontakt

Inför en begravningsbokning kan du ringa pastorsexpeditionen. Även begravningsbyråer hjälper till med att boka tid för begravningen och alla praktiska arrangemang. Har man särskilda önskemål om vilken präst man vill ha brukar det också gå att ordna. I god tid före begravningen kommer sedan prästen att ta kontakt med sorgehuset oavsett om man anmäler dödsfall till pastorsexpedition eller begravningsbyrå. Naturligtvis går det bra att själv ta kontakt med den präst man vill ha innan man går till begravningsbyrån.

Begravningsgudstjänsten

Begravning hålles normalt i Kapellkyrkan eller i S:t Nicolai kyrka. Kapellkyrkan omges av den natursköna Norra kyrkogården och S:t Nicolai kyrka är belägen i nära anslutning till församlingshemmet. På dessa båda platser har generationer före oss överlämnat sina avlidna i Guds händer. Vi får här vila i församlingens böner till den Gud som genom sin Son, vår Frälsare Jesus Kristus, vill kalla oss till sin eviga glädje och frid.

Om man så önskar finns möjlighet för anhöriga att vara med och till exempel dekorera kistan eller att framföra något i gudstjänsten. Prata med prästen, denne hjälper till att vägleda till en så bra helhet som möjligt!

I våra begravningsgudstjänster ingår alltid psalmer och orgelmusik utan extra kostnad då den avlidne tillhörde Svenska kyrkan. Därutöver går det att själv anlita solist.

De båda kyrkorummen passar för begravningar med så väl flera som färre deltagare. S:t Nicolai kyrka erbjuder möjlighet till en nära placering runt kistan.

Man kan antingen ha jordbegravning, då avskedet vanligen sker ute på kyrkogården eller kremation och då avslutas gudstjänsten i kyrka eller kapell. (Läs mer längre ner på sidan)

Kostnad

Kyrklig begravning täcks av medlemsavgiften då den avlidne tillhörde Svenska kyrkan. Det finns ett fint bårtäcke för kistan som församlingen tillhandahåller och som tillsammans med kyrkorummets atmosfär skapar en inramning som är både enkel och vacker.

Som anhörig har man till exempel rätt att själv ordna med svepning av den avlidne och även att själv transportera kistan.

Minnesstund/begravningskaffe

I den inglasade församlings­­salen alldeles intill kyrkparken finns möjlighet att boka minnesstund eller ett enkelt begravningskaffe. Om de sörjande önskar kan prästen närvara med sitt stöd. Bokning sker via församlingsexpedition.

Själaringning

Församlingen ordnar själaringning i kyrkan kl 11 dagen efter det att anmälan om dödsfall kommit in. Under själaringningen är kyrkan öppen, liksom i regel alltid mellan kl 9 -16. Många tycker det är skönt att besöka kyrkan, tända ett ljus och sitta ner i kyrkbänken medan klockorna ringer. Finns det särskilda skäl ordnar vi naturligtvis själaringning den dag anhöriga önskar.

Tacksägelse

Tacksägelse över avliden församlingsmedlem hålls normalt i gudstjänsten närmaste söndag efter dödsfallet. När namnet läses upp tänder en kyrkvärd ett ljus i ljusbäraren framme i koret. Under klockringningen tackar vi i stillhet för allt vad den avlidne har fått betyda under sitt liv.

Jordbegravning

Är det frågan om jordbegravning avslutas begravningsakten med att man går ut på kyrkogården och gravsätter kistan. Då sker det sista avskedet vid graven.

Kremation

Vid kremation sker avskedet inne i kyrkan/kapellet, vid begravningsaktens slut. Urnan gravsätts sedan vid ett senare tillfälle. Vanligen är bara den allra närmaste familjen med vid urnsättningen. Naturligtvis är prästen gärna med om önskemål finns. Kanske finns det en äldre familjegrav där det finns plats för urnan. Under senare år har våra askgravlundar blivit mycket omtyckta. Där finns inga skötselkrav och en keramisk platta med den dödes namn ligger i gräsmattan där urnan gravsatts.  Gravsättning på minneslund är alltid anonym och anhöriga får ett meddelande hem när allt är klart.

Gravplats

Gravplats skall utan kostnad erbjudas den som vid dödsfallet var folkbokförd inom församlingen.

Gravrätt

Gravrätten upplåtes i 25 år, därefter förnyas upplåtelsen i 25-års perioder så länge gravrätten hålls i ett värdigt skick. Efter en ny gravsättning på gravplatsen, till exempel med en urna, förnyas gravrätten alltid i 25 år. När en gravrättsinnehavare avlidit får gravrätten bara överlåtas till någon som genom släktskap eller på annat sätt har nära anknytning till den avlidne. Detta skall ske inom 6 månader.  En gravrätt kan när som helst återlämnas till kyrkogårdsförvaltningen. Gravstenen tas då bort och graven återanvänds efter en tid som fastställts av Länsstyrelsen.

Gravsten

Det stenhuggeri som får beställning av gravsten brukar oftast lämna in en skiss till kyrkogårdsförvaltningen för godkännande.