Barn & familj

Mötesplatser för barn och familjer

I nuläget fortsätter verksamheten i våra barn- och familjegrupper.
Trelleborgs församling följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Följande bör du tänka på om du deltar i vår verksamhet:
- Stanna hemma om du är sjuk. Om du eller ditt barn har symtom som snuva, hosta, andningssvårigheter eller feber.

- Var uppmärksam på symtom!

- Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder. Även handsprit finns att tillgå i församlingshemmet.

- Hosta och nys i armvecket, då hindrar du smitta från att spridas i din omgivning.