Barn & familj

Mötesplatser för barn och familjer

Nya regler innebär att det maximala antalet deltagare vid allmänna sammankomster är satt till 8 personer.

Våra verksamheter är därför pausade tillsvidare.