Barn & familj

Mötesplatser för barn och familjer

Nya regler med anledning av Covid-19 innebär att undantag görs för barn och ungdomar födda 2002 och senare som får delta i organiserad idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter både inomhus och utomhus.  

Våra ordinarie verksamheter är pausade tillsvidare. Men vi planerar att genomföra våra sommaraktiviter:

Sommarlovskyrka
Barnens dag

Läs mer nedan!
 
-----

Välkommen till församlingens barn- och föräldraverksamhet!

Här kan du känna dig välkommen både som barn och förälder i en glädjefylld gemenskap.

Vi vill vara en plats där barnen kan få leka, öva sig i livskunskap och få bra exempel på hur vi kan vara mot varandra utifrån Bibelns berättelser, dels att barnens vuxna skall känna sig välkomna, få umgås och få en möjlighet att diskutera livets vardagliga och djupa frågor.

Här blandas lek, skapande, prat, gudstjänst, drama, glädje, fika, musiklek och sång. 

VI KAN BLAND ANNAT ERBJUDA

·     Schyst fika – vi serverar alltid Fair trade-märkt kaffe och te samt ekologisk eller närodlad frukt när vi kan.

·     Pyssel och aktiviteter varje vecka.

·     En lekfull, pedagogisk miljö för både riktigt små och lite större barn.

·     En möjlighet att diskutera livets vardagliga och djupa frågor.

·     Sång och musik skapar en positiv kontakt mellan barn och föräldrar och stimulerar barnets språkliga, motoriska och musikaliska utveckling.

·     Andakt – vi tänder ljus och ber för det som känns viktigt i våra liv och för vår värld.