Babyrytmik

Rytmikstunderna är för barn 0-18 månader tillsammans med en vuxen på onsdagar.

Välkomna på babyrytmik!

Onsdagar kl. 9-12. 
Rytmikstunderna är för barn 0-18 månader tillsammans med en vuxen. (Alla barn är välkomna att leka hos oss, men just denna dagen hålls rytmiken till de mindre barnen.)
0-6 mån – 9.30-10.00
7-18 mån – 10.30-11.00

Babyrytmik är en kurs för de allra yngsta, där ditt barn får utforska musik och rytm redan vid tidig ålder.

Upplevelsen som det lilla barnet får av den rytmiska musiken, kopplad till närhet och samhörighet, skapar en sinnesupplevelse som ger näring för hjärnan.

Hjärnan utvecklas genom att den får stimulans från de olika sinnena, främst från balanssinnet (leder och muskler) och beröringssinnet. Denna stimulans får barnet genom att beröras och att vaggas av sina föräldrar och genom att själv göra rytmiska spädbarnsrörelser.

Barnet följer ett medfött utvecklingsprogram.
Alla rörelsemönster har en gemensam nämnare och det är balans. Därför är balans en av de viktigaste ingredienserna i rytmik och musikstunden för 0-1åringen.

Barnet tränar rörelsemönster av lust utifrån sin mognad och utveckling.
0-1år - balans/stabilitet i sitt centrum.
1-2år - grovmotorisk kroppskontroll.
3-5år - finmotorisk kroppskontroll. 

Vi har valt att dela in rytmiken i två olika grupper baserat just på barnets ålder och utveckling. 

Första gruppen är för de minsta, ca. 0-6månader (eller till de börjar röra på sig mer och får svårt att ligga still)

Andra gruppen är ca. 7–18 månader och är mer hålligång och fartfylld, just för att fånga barnet där och då.

Vad krävs av dig som förälder?
Det som krävs är närvaro och delaktighet!
Du behöver inte kunna sjunga eller dansa. Din röst är ditt barns trygghet och det vackraste barnet vet. Den som lyssnar på dig är ditt barn.