Foto: Johannes Frandsen/ikon

Vid kyrklig handling

Om hur personuppgifter behandlas vid kyrkliga handlingar