Foto: Jessica Henning

Vad hände den första julen?

Barnledare Anneli Pettersson läser boken "Vad hände den första julen?" av Alan och Linda Parry.