Foto: Johannes Frandsen IKON

Trivselkvällar

Inställt tills vidare. I Linderås hålls det regelbundna träffar med blandade åldrar (vuxna). Trivselkvällarna är öppna för alla och kan vara bara samvaro, fika, föredrag, pyssel eller någon annan programaktivitet.

Trivselkväll i Linderås församlingsgård

Vi träffas första onsdagen i månaden kl. 19.00 några gånger under terminen - inställt tills vidare.

Ingen anmälan. Självkostnadspris för fika.

 

 

Kontaktperson: