Foto: Jim Elfström IKON

Träffen

- en ekumenisk barn/ungdomsgrupp tillsammans med Pingstförsamlingen i Adelöv.

Varannan fredagseftermiddag jämna veckor.

kl. 13 - 14.30 för förskoleklass och 1:or

kl. 14.30 - 16.30 för er som går i 2:an till 6:an.

Vi samlas vid församlingshemmet i Adelöv.

Mycket av verksamheten kommer att bedrivas utomhus, så kläder efter väder.

Anmälan och mer info, kontakta Fredrik Hesselblom.