Tillsammans med eleverna planera och utveckla verksamheten

Vad och hur ska vi göra?

Vad och hur

VAD:

  • Eleverna är med och planerar verksamheten
  • Eleverna är med och utvärderar verksamheten

HUR?

  • Fritidsråd/Förslagslåda
  • Prata med eleverna om kvalitetsmålen vid flera tillfällen och låta dem komma med förslag om hur vi kan nå dem
  • önska aktiviteter
  • Tydliggöra att vi lyssnar på elevernas förslag och ideér
  • lista på realistiska önskemål
  • kort utvärdering direkt efter aktiviteten tillsammans med eleverna
  • större utvärdering med eleverna vid terminens slut
  • vid intervjuerna med eleverna inför samtal med vårdnadshavare