syförening
Foto: Alex och Martin IKON

Syföreningar

Symöte, en härlig form av gemenskap! Samtalen böljar fram över bordet samtidigt som vissa låter händerna arbeta. Det viktiga är att få träffas!

Sommens kyrkliga syförening                                                                                 
Träffar varannan måndag, jämna veckor, kl. 13.30-15.30 i Sommens församlingsgård.

Kontaktperson:
Tina Holmer, präst.
Tfn 0140-674 07.
E-post: christina.holmer@svenskakyrkan.se

 

Ryggestorps syförening                                                                                            
Vi träffas några gånger per termin. Hemma hos varandra, i Drängstugan eller Falla Bagarbod. Alla är välkomna. Vi behöver bli fler!!!
Kontaktperson: Annika Wahlström tfn: 070-627 12 07