syförening
Foto: Alex och Martin IKON

Syföreningar, symöten och samvaro

Inställt tills vidare. Symöte, en härlig form av gemenskap ! Samtalen böljar fram över bordet samtidigt som vissa låter händerna arbeta. Det viktiga är att få träffas!

Vår verksamhet är inställd tills vidare pga pandemin.

 

Sy- och stickmöte

På Lyktan. Varje måndag kl.14.30 - 16.00.
Kontaktperson: Maria Fröjd, tfn 0140-674 08.

 

Sommens kyrkliga syförening                                                                                 

Sommens församlingsgård. Varannan måndag kl. 13.30. 

Kontaktperson: Siw Johansson, tfn 070-541 98 21.

 

Ryggestorps syförening                                                                                            

Startdatum ej klart.

För mer info: 

Kontaktperson: Annika Wahlström, tfn 070-627 12 07.

E-post: fallabagarbod@outlook.com

 

Linderås samvaro

Linderås församlingsgård. Varannan måndag ojämna veckor kl. 14.00 - 16.00. 

Kontakt: Pastorsexpeditionen, 0140-674 00.

 

”Tillsammans skapar och pratar vi!” Mötesplats för gemenskap.

Säby kyrkskola. Varannan torsdag kl.14.00 -16.00, ojämna veckor. 

Kontaktperson: Monica Broman 070-292 65 18.