Socialdemokraterna

Presentation av Socialdemokraterna i Tranås inför Kyrkoval 2017.

Arbetarepartiet Socialdemokraterna Tranås

För en öppen folkkyrka med framtidstro

Vi vill arbeta för:

En kyrka som står upp för alla människors lika värde och rätt
En öppen och välkomnande folkkyrka
En kyrka som vill vara Sveriges bästa arbetsgivare
Vår idé om en öppen och samhällsengagerad folkkyrka är nu hotad av grupper som vill göra kyrkan inåtvänd och exkluderande. Därför behöver vi ställa upp för allas lika värde och allas rätt att mötas i kyrkan oavsett var man befinner sig på trons väg.                      

Vi vill försvara idén om en kyrka som möter människor i nöd, både här hemma i Sverige och runt om i världen.

Vi vill bli en bättre arbetsgivare, att utveckla miljöarbetet och förstärka kompetensen där arbetsgivarfrågor är prioriterade områden för oss.  

 

Namnlista Kyrkofullmäktige:

1. Birgitta Eliasson
2. Håkan Joelsson
3. Monica Lago
4. Oskar Karlsson
5. Claes Lindell
6. Torsten Boiertz
7. Bengt Gustavsson
8. Per Malmsjö
9. Anita Carlson
10. Jens Blom
11. Krister Rosén
12. Maritha Badenhoff
13. Christer Joelsson
14. Viveka Lindström
15. Bo Sandberg
16. Ingegerd Hellgren
17. Anders Karlsson
18. Berit Boman
19. John Barkow
20. Agnetha Lantz Kovacevik
21. Jan-Erik Gustavsson

På bilden:

Bakre raden:  Monica Lago, Birgitta Eliasson,  Anita Carlsson, Jan-Erik Gustavsson
Mellan raden: Jens Blom, Per Malmsjö, Christer Joelsson, Bengt Gustavsson, Håkan Joelsson
Främsta raden: Oskar Karlsson, Maritha Badenhoff, John Barkow.

 

Lite frågor och svar

Hur ser er vision ut för livet i våra församlingar om fem år?

Svar: Medlemsantalet har ökat, för flera människor har upptäckt vår kyrka som en plats där man känner sig välkommen och blir sedd för den man är. En kyrka med sin kravlöshet, men ändå så öppen och inbjudande. En kyrka där alla kan känna sig delaktiga.

Vilka förslag kommer ni att lägga fram för att åstadkomma detta?

Svar: Visa mer öppenhet, så att våra medmänniskor får möjlighet att upptäcka hur viktigt kyrkans arbete är för alla samhällsmedborgare. Ta alla tillfällen i akt att bjuda in till de olika aktiviteterna som man som medlem är med och bidrar till.
 

Vad tycker ni är viktigt att prioritera i ett längre perspektiv med minskade ekonomiska resurser?

Svar: Vi måste se över hela vår verksamhet. Utveckla frivilligarbetet, ta tillvara och stödja de personer som vill bidra med sin kompetens i kyrkans verksamhet.

Behövs förtroendevalda i Svenska kyrkan?

Svar: Ja! Det känns tryggt och positivt att få vara förtroendevald i en nomineringsgrupp som står för en tydlig ideologi. Svårt att se hur det skulle organiseras utan detta.

Vilken är den viktigaste frågan i kyrkovalet för er?

Svar: Avgiftsfri verksamhet för alla barn och ungdomar. Att arbeta utifrån våra grunder som är gudstjänst, diakoni, undervisning och mission med en öppenhet som välkomnar alla.

Varför ska jag rösta i kyrkovalet?

Svar: Det är en mänsklig rättighet! För att slå vakt om demokratin i kyrkan. Den som inte röstar i kyrkovalet lämnar ett större utrymme för de krafter som vi inte vill ska få inflytande i vår kyrka.