sinnesro
Foto: Kristina Strand IKON

Sinnesromässa

Upplev sinnesro. En mässa med musik, sång och tystnad.

Sinnesromässa är en gudstjänst med mycket musik, sång och tystnad. Sinnesrobönen, möjlighet att skriva egna böner och tända ljus är inslag som finns med i alla sinnesromässor.

På Sinnesromässorna firas även nattvard.

Tranås kyrka hösten 2017 kl. 18.30: 19/10, 2/11, 30/11.