Foto: Johannes Frandsen /IKON

Samvaro i Linderås

Varannan måndag kl. 14.00, ojämna veckor, i Linderås församlingsgård.

Samvaro

Linderås församlingsgård
Varannan måndag kl.14-16, ojämna veckor.

 

Kontaktperson