Säby församlingsråd

Församlingsrådens huvudsakliga uppgift är att lokalt ansvara för gudstjänstlivets utformning och utveckling. Församlingsrådet utser kyrkvärdar och inventarieansvariga till församlingens kyrkor.

Övriga uppgifter är bl a ansvar för kollekter, upplåtelse av kyrka och andra uppgifter som delegeras av pastoratets kyrkoråd.

Säby församlingsråd 2022-2025


Ledamot
Birgitta Eliasson, ordförande
Monica Lago, vice ordförande
Hannah Klint Lidegran, kyrkoherde
Hasse Andersson
Lars-Åke Bergman                                                  
Bengt Gustafsson                                                                                                  
Frida Gårdmo                                                           
Oskar Karlsson                                                         
Liane Rosenquist             

Ersättare       
Ingvar Jakobsson                                                  
Anette Lagerqvist
Ninni Sjöström
Ulla-Britt Wressel


Församlingsrådets sammanträden är inte offentliga, men protokoll finns tillgängliga på vår hemsida.

Säby församlingsråds sammanträden 2022

Kl. 18.00 i Tranås församlingshem
12/1, 9/2, 23/3, 20/4, 25/5, 29/6, 24/8, 28/9, 26/10, 16/11, 7/12