Säby församlingsråd

Församlingsrådens huvudsakliga uppgift är att lokalt ansvara för gudstjänstlivets utformning och utveckling. Församlingsrådet utser kyrkvärdar och inventarieansvariga till församlingens kyrkor.

Övriga uppgifter är bl a ansvar för kollekter, upplåtelse av kyrka och andra uppgifter som delegeras av pastoratets kyrkoråd.

Säby församlingsråd 2022-2025


Ledamot
Birgitta Eliasson, ordförande
Monica Lago, vice ordförande
Hannah Klint Lidegran, kyrkoherde
Hasse Andersson
Lars-Åke Bergman                                                  
Bengt Gustafsson                                                                                                  
Frida Gårdmo                                                           
Oskar Karlsson                                                         
Liane Rosenquist             

Ersättare                                                         
Anette Lagerqvist
Ninni Sjöström
Ulla-Britt Wressel
Kerstin Davidsson


Församlingsrådets sammanträden är inte offentliga, men protokoll från 2022 och framåt finns tillgängliga på vår hemsida.

Säby församlingsråds sammanträden 2024

Kl. 18.00 i Tranås församlingshem    
24/1, 29/2, 27/3, 24/4, 22/5, 19/6, 28/8, 25/9, 30/10, 27/11