Foto: Ann-Katrin Persson Fairtrade Sverige

Fairtrade

Svenska kyrkan arbetar på flera sätt för en rättvisare värld.

Svenska kyrkan i Tranås är diplomerad Fairtrade Church. Kyrka för Fairtrade är en diplomering som uppmuntrar församlingar i deras arbete med etisk konsumtion och rättvis handel. Projektet är samtidigt ett verktyg för individer och grupper i kyrkor och församlingar som vill göra världen lite mer rättvis. För att bli diplomerad ska en församling besluta sig för att uppfylla ett antal kriterier som tagits fram gemensamt av kyrkor och samfund, Sveriges Kristna Råd och Föreningen för Fairtrade Sverige:
 
- Använda Fairtrade-märkt kaffe, te och andra produkter i sin verksamhet
- Sprida kunskap om rättvisefrågor och om möjligheterna att påverka som konsument
- Skapa opinion för rättvis handel och delta i kampanjer och andra utåtriktade aktiviteter.
- Samarbeta med andra aktörer som stödjer Rättvisemärkt
- Informera och rapportera om sitt arbete.
 
Kyrka för Fairtrade är också en plattform för teologisk reflektion och ekumeniska samtal kring handels- och konsumtionsfrågor. Projektet bidrar till att stödja församlingar i deras arbete med handel, konsumtion och rättvisefrågor genom att systematisera och lyfta fram goda exempel samt sammanställa och producera material kring rättvis handel utifrån kyrkornas behov och perspektiv.