Mariagårdens profilering

På Mariagården arbetar vi enligt Läroplanen för förskola och kompletterar den med en kristen profilering som är frivillig. Vår präst Susanne Jackson kommer och hälsar på oss några gånger per termin för att träffa och samtala med barnen om livet.

Alla barn har enligt FN:s barnkonvention rätt till fysisk och social och andlig utveckling. Detta försöker vi tillgodose genom att arbeta med värdegrundsfrågor.

Var mot andra som du vill att de ska vara mot dig

(Gyllene regeln)

Frälsarkransen är ett armband som skapades 1995 av Biskop Martin Lönnebo. Pärlorna i kransen symboliserar olika aspekter i livet. Armbandets olika pärlor avser att föra tanken till olika ämnen och pärlorna har fått sina namn utifrån deras respektive funktioner. På Mariagården finns alltid Frälsarkransen med i vår dagliga verksamhet.

 Gudspärlan Den gyllene pärlan påminner om att det finns någon som alltid är med oss.
Tystnadspärlorna De sex tystnadspärlorna finns i kransen för att påminna om den viktiga tystnaden.
Jagpärlan Den pärlemorskimrande lilla pärlan riktar tanken inåt, till den vi är.
Doppärlan Den vita pärlan manar oss att våga börja om på nytt.
Ökenpärlan Den sandbruna pärlan symboliserar motgångar.
Bekymmerslöshetspärlan Den himmelsblå pärlan är livets rastplats. 
Kärlekspärlorna Alla liv rymmer kärlek, de människor vi älskar och de som älskar oss. Kärlekspärlorna är två. 
Hemlighetspärlorna Tre små pärlorna rymmer hjärtats innersta hemligheter. De som vi inte pratar med någon om. Hemlighetspärlan med en nyans av grönt talar om medmänsklighet.
Nattens pärla Den svarta pärlan står för livets tyngsta och mörkaste stunder.
Uppståndelsepärlan Den vita pärlan står för hoppet som övervinner oro och rädsla. 
https://www.verbum.se/fralsarkransen