Om du bokar/hyr en av våra lokaler

hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

När du bokar en av Tranås pastorats lokaler kommer vi att be om vissa personuppgifter för att vi ska kunna administrera lokalbokningen och kontakta dig vid behov.

· Om du är en privatperson behandlar vi dina personuppgifter för att kunna uppfylla det avtal du anses ingå med oss när du bokar en av våra lokaler.
· Om du representerar en församling eller annan organisation behandlar vi dina personuppgifter med stöd av vårt och din organisations berättigande intresse av att kunna ingå och uppfylla avtal om lokalbokning. Du kan invända mot vår behandling av personliga skäl, varpå vi i så fall för en avvägning mellan intresset att uppfylla avtalet och ditt intresse av att inte få dina personuppgifter behandlade av oss.

Om du inte anger de efterfrågande uppgifterna kan vi tyvärr inte erbjuda bokning av lokalen eftersom vi då inte kan uppfylla avtalet.


Vilka personuppgifter behandlar vi?
Det är obligatoriskt att ange namn, e-postadress, bostadsadress, telefonnummer och ev. församlings eller annan organisation du tillhör.


Hur länge behandlar vi personuppgifterna?
Dina uppgifter sparas under den tide som krävs för att vi ska kunna uppfylla avtalet gentemot dig. Fakturaunderlag sparas av oss i 7 år efter räkenskapsårets slut med stöd av bokföringslagen.

Dina rättigheter

Vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med lag