Foto: Magnus Aronson/ikon

Om du använder Swish för betalning hos oss

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi är anslutna till Swish för att kunna hantera och underlätta vissa betalningar. Om du betalar med Swish hos oss går betalningen genom Swish och din bank innan pengarna sätts in på vårt konto. Banken är ansvarig för den behandlingen av personuppgifter de utför i och med transaktionen medan vi är ansvariga för den behandling vi utför efter ha tagit emot din betalning.

Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla en rättslig förpliktelse i bokföringslagen att spara bokföringsunderlag och i vissa fall även för att kunna uppfylla ett avtal om betalning mellan oss.


Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar ditt namn, telefonnummer och eventuellt meddelande du skrivit in när du betalat.


Hur länge behandlar vi personuppgifterna?
Uppgifter om betalningen sparas i 7 år efter räkenskapsårets slut med stöd av bokföringslagen.

Dina rättigheter

Vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med lag