Foto: Magnus Aronson /IKON

Musikgudstjänster & konserter

Våra musikgudstjänster & konserter finner man här.

Sommarmusik "Psalmer och visor i jazztappning"

Albert Nyström & Frida Segersson. Tisdag 5 juli kl. 18.30 i Adelöv kyrka. Servering innan sommarmusiken. Välkommen!

Sommarmusik med Duo Två deciliter

Gitarr och dragspel med Fredrik Petrini och Lars-Åke Gustafsson. Tisdag 12 juli kl. 18.30 i Linderås kyrka. Servering innan sommarmusiken. Välkommen!

Sommarmusik "psalmer, egenskrivna sånger och välkända melodier"

Kristin Lillieström och Marcus Nilsson. Tisdag 19 juli kl. 18.30 i Adelöv kyrka. Servering innan sommarmusiken. Välkommen!

Sommar i Sommen - andakt med musik

Varannan onsdag 6 juli- 17 augusti bjuder vi in till andakt, musik och servering i Sommens församlingsgård. Se programmet här

Sommarmusik "Hemma - var ligger det någonstans?"

Musikallåtar med Matilda Finell, sång och pianist Teresa Indebetou. Tisdag 26 juli kl. 18.30 i Linderås kyrka. Servering innan sommarmusiken. Välkommen!