Foto: Johannes Frandsen IKON

Musik och körer

I kyrkan arrangeras flera konserter under året. Vi har flera körer både för barn och vuxna. Att vara med i körerna kostar inget, men man förväntas vara med vid framträdande. Musiken fyller många funktioner både konstnärligt och socialt.

KÖRER

MUSIKGUDSTJÄNSTER OCH KONSERTER