Foto: Irma Hermansson

Introduktion till meditation digitalt

Digital introduktion till meditation som leds av församlingspedagog Irma Hermansson.

1. tankar om meditation

Några ord om meditationens betydelse och mening.

2. Introduktion meditation

Film 1: En introduktion om andningens och sittställningens betydelse.