Mästerkockar i barngrupper

Vi använder ett pedagogiskt material i våra grupper. Allas rätt till mat.

Det här häftet handlar om rätten till mat och är en del av Fastekampanjen 2017. Rätten till mat är en av de mest grundläggande mänskliga rättigheterna. Ändå lever flera hundra miljoner människor utan att kunna äta tillräckligt. Det är oacceptabelt.

Fastekampanjen 2018

Arrangemanget är en del av Svenska kyrkans Fastekampanj, som pågår 11 februari - 25 mars.

Även information i våra kyrkor och församlingshem, annonser i lokalpress samt på vår Facebooksida: www.facebook.com/SvenskaKyrkanTranas.

Hela fasteprogrammet  att ladda ner som pdf: Fasteprogram 2018

Flera kollekter och insamlingar går till fasteinsamlingen under perioden 11 feb-25 april.

Mer om: Svenska kyrkans internationella arbete