Märtagården

Mariagårdens förskola avdelning Ekorren

Tranås

Mariagårdens förskola startade våren 2006 i Tranås församlingshem. Från och med hösten 2019 är Mariagården uppdelad på två avdelningar, Myran 1-3år och Ekorren 3-6år. Mariagården drivs av Svenska kyrkan och barnen placeras via den kommunala barnomsorgskön. Vi har även ett gott samarbete med övriga verksamheter inom Svenska kyrkan samt präster och musiker. Mariagårdens förskola är en centralt belägen förskola med träd och lugn natur som granne. Gården är rymlig och inbjuder till många olika motoriska möjligheter. Vi har även närhet till skogsområden och lekpark. För att lätt kunna se att vi jobbar med alla olika mål i läroplanen som är ett av våra styrdokument jobbar vi med pedagogisk dokumentation som förhållningssätt. Pedagogisk dokumentation är ett arbetssätt för att kunna se barnens intresse och lärande och fånga upp det i vårt dagliga arbete. Utifrån detta tar vi fram en inspirerande och stimulerande miljö.

Var mot andra som du vill att de ska vara mot dig – (Gyllene regeln)

Fidelie, Magnus, Ida, Klara

Mariagårdens förskola i Tranås, avdelning Ekorren
Telefon: 0140-674 13 (växel: 0140-674 00)
epost: mariagarden@svenskakyrkantranas.se