Foto: Svenska kyrkan Tranås

Linneagårdens profilering

Vi vill göra det möjligt för barnen att få ta del av en andlig miljö präglad av livsmod där barnen kan utvecklas och lära. Vi vill genom ett aktivt miljöarbete värna om skapelsen och göra barnen medvetna om att vi sätter ekologiska fotavtryck.

På Linneagården arbetar vi enligt Läroplanen för förskola och kompletterar den med en kristen profilering som är frivillig.  Vår präst Susanne Jackson kommer och hälsar på oss några gånger per termin för att träffa och samtala med barnen om livet.

Alla barn har enligt FN:s barnkonvention rätt till fysisk och social och andlig utveckling. Detta försöker vi tillgodose genom att arbeta  med värdegrundsfrågor.

Frälsarkransen är ett armband som skapades 1995 av Biskop Martin Lönnebo. Pärlorna i kransen symboliserar olika aspekter i livet. Armbandets olika pärlor avser att föra tanken till olika ämnen och pärlorna har fått sina namn utifrån deras respektive funktioner. På Linneagården finns alltid Frälsarkransen med i vår dagliga verksamhet.

Var mot andra som du vill att de ska vara mor dig

(Gyllene regeln)

Gudspärlan Den gyllene pärlan påminner om att det finns någon som alltid är med oss.
Tystnadspärlorna De sex tystnadspärlorna finns i kransen för att påminna om den viktiga tystnaden.
Jagpärlan Den pärlemorskimrande lilla pärlan riktar tanken inåt, till den vi är.
Doppärlan Den vita pärlan manar oss att våga börja om på nytt.
Ökenpärlan Den sandbruna pärlan symboliserar motgångar.
Bekymmerslöshetspärlan Den himmelsblå pärlan är livets rastplats. 
Kärlekspärlorna Alla liv rymmer kärlek, de människor vi älskar och de som älskar oss. Kärlekspärlorna är två. 
Hemlighetspärlorna Tre små pärlorna rymmer hjärtats innersta hemligheter. De som vi inte pratar med någon om. Hemlighetspärlan med en nyans av grönt talar om medmänsklighet.
Nattens pärla Den svarta pärlan står för livets tyngsta och mörkaste stunder.
Uppståndelsepärlan Den vita pärlan står för hoppet som övervinner oro och rädsla. 
https://www.verbum.se/fralsarkransen