Foto: Svenska kyrkan

Linnéagårdens förskola

Linderås

Linnéagården startade 2001 i församlingsgården i Linderås, 2009 byggdes förskolan ut. Linnéagården drivs av Svenska kyrkan men barnen placeras via den kommunala barnomsorgskön. Vi har ett nära samarbete med det kommunala fritidshemmet i Linderås fritids som ligger vid skolan.

I vår pedagogiska miljö jobbar vi i projekt och utifrån barnens intresse och tankar tar vi fram en inspirerande och stimulerande miljö både ute och inne.
Vi arbetar med pedagogisk dokumentation som förhållningssätt. Det bygger på tron på människans möjligheter, respekt för barnet och en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta med en inneboende drivkraft att utforska världen.

Pedagogisk dokumentation är ett arbetssätt som uppmuntrar tron på den egna förmågan, solidaritet och samarbete. I det arbetet är det barnens olikheter, nyfikenhet, kreativitet och frågor som leder oss. I detta arbete är vår miljö viktig och vi lär oss att ta hand om den på ett varsamt sätt.
Vår profil och pedagogik står i ständig förnyelse och utveckling i takt med barnens behov som utgångspunkt och med det moderna samhällets snabba förändring. Pedagogerna är medforskande och söker kunskap tillsammans med barnen.

Var mot andra som du vill att de ska vara mot dig

(Gyllene regeln)

 

 

 

 

Foto: Maria Lindh

Personal på Linnéagården

Cecilia, Karin, Ida och Therese

Linneagårdens förskola i Linderås församlingsgård

Telefon: 0140-674 21 (växel: 0140-674 00)

epost: linneagarden@svenskakyrkantranas.se