Linderås församlingsråd

Församlingsrådens huvudsakliga uppgift är att lokalt ansvara för gudstjänstlivets utformning och utveckling. Församlingsrådet utser kyrkvärdar och inventarieansvariga till församlingens kyrkor.

Övriga uppgifter är bl a ansvar för kollekter, upplåtelse av kyrka och andra uppgifter som delegeras av pastoratets kyrkoråd.

Linderås församlingsråd 2022-2025


Ledamot
Ann-Charlotte Monell, ordförande
Henric Folkesson, vice ordförande
Mattias Eriksson, församlingsherde                
Inga Fingal
Gösta Ripenås
Ann-Mari Svensson
Jette Undén

Inga ersättare tillsatta

 

Församlingsrådets sammanträden är inte offentliga, men protokoll finns tillgängliga på vår hemsida.

Linderås församlingsråds sammanträden 2022

Kl. 19.00 i Linderås församlingsgård
26/1, 30/3, 20/4, 25/5, 10/8, 21/9, 26/10, 30/11