Linderås församlingsråd

Församlingsrådens huvudsakliga uppgift är att lokalt ansvara för gudstjänstlivets utformning och utveckling. Församlingsrådet utser kyrkvärdar och inventarieansvariga till församlingens kyrkor.

Övriga uppgifter är bl a ansvar för kollekter, upplåtelse av kyrka och andra uppgifter som delegeras av pastoratets kyrkoråd.

Linderås församlingsråd 2022-2025


Ledamot
Ann-Charlotte Monell, ordförande
Henric Folkesson, vice ordförande
Mattias Eriksson, församlingsherde 
Monica Broman              
Inga Fingal
Gösta Ripenås
Ann-Mari Svensson
Jette Undén

Inga ersättare tillsatta

 

Församlingsrådets sammanträden är inte offentliga, men protokoll från 2022 och framåt finns tillgängliga på vår hemsida.

Linderås församlingsråds sammanträden 2024

Kl. 18.30 i Linderås församlingsgård
24/1, 21/2, 20/3, 24/4, 22/5, 29/6, 21/8, 25/9, 23/10, 20/11