Kyrkoråd

Kyrkorådet är pastoratets styrelse och har till uppgift att styra och leda arbetet i pastoratet.

Kyrkorådet tar övergripande beslut och inriktningsbeslut och jobbar fram budgeten som sedan beslutas i kyrkofullmäktige.

Kyrkorådet 2022-2025


Ledamot
Stefan Gustafson (C), ordförande
Monica Lago (S), vice ordförande
Hannah Klint Lidegran, kyrkoherde 

Katarina Karlsson (POSK)                                     
Leif Osbeck (POSK)                                                
Robin Falk (POSK)                                                   
Monica Broman (POSK)                                    
Björn Rosenqvist (POSK)                                     
Jens Blom (S)                                                            
Birgitta Eliasson (S)                                                 
Lars-Åke Bergman (BA)                                        
Siw Warholm (BA)                                                  
Gösta Ripenås (C)                                                   

Ersättare                               
Kurre Carlsson (POSK)
Hans Karlsson (POSK)            
Håkan Joelsson (S)                                                 
Oskar Karlsson (S)                                                   
Susanna Alexandersson (BA)                                                          
Eva Cnattingius (BA)                                              
Leif Andersson (C)        


Kyrkorådets sammanträden är inte offentliga, men protokoll från 2022 och framåt finns tillgängliga på vår hemsida.

Kyrkorådets sammanträden 2024

Kl. 18.00 i Tranås församlingshem
30/1, 27/2, 26/3, 23/4, 28/5, 18/6, 27/8, 24/9, 29/10, 26/11