Meny

Kyrkoherde, präster och diakoner

Kyrkoherde

Carl Magnus Alstermark

Välkommen till Tranås pastorat!

Kyrkoherde

Församlingsherde

Hannah Klint Lidegran

Välkommen till Tranås pastorat!

Församlingsherde, Linderås och Adelövs församlingar

Präster

Mattias Eriksson

Välkommen till Tranås pastorat!

Präst

Susanne Jackson

Välkommen till Tranås pastorat!

Präst

Diakon och assistent inom diakonal verksamhet

Maria Fröjd

Välkommen till Tranås pastorat!

Diakon

Ina Nord

Välkommen till Tranås pastorat!

Assistent i den diakonala verksamheten