Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är valt direkt genom kyrkovalet och är pastoratets högsta beslutande organ.

Kyrkofullmäktige tar beslut om exempelvis mål och riktlinjer, budget, bokslut, kyrkoavgift och olika val.

Kyrkofullmäktige 2022-2025


Ledamot
Johan Broman (POSK), ordförande
Birgitta Eliasson (S), 1:e vice ordförande
Lars-Åke Bergman (BA) 2:e vice ordförande

Monica Broman (POSK)
Kurre Carlsson (POSK)
Robin Falk (POSK)
Malin Hesselblom (POSK)
Katarina Karlsson (POSK)
Leif Osbeck (POSK)
Björn Rosenqvist (POSK)
Maria Sanfridsson (POSK)
Jens Blom (S)
Torsten Boiertz (S)
Veronica Holmstedt (S)
Oskar Karlsson (S)
Monica Lago (S)
Jenny Ström (S)
Susanna Alexandersson (BA)
Lars-Erik Andersson (BA)
Eva Cnattingius (BA)
Siw Warholm (BA)
Leif Andersson (C)
Stefan Gustafson (C)
Bodil Nordgren (C)
Gösta Ripenås (C)

Ersättare
Inga Fingal (POSK)
Frida Gårdmo (POSK)
Hans Karlsson (POSK)
Anna Samson (POSK)
Per Ulfsbo (POSK)
Berit Bohman (S)
Anita Carlson (S)
Håkan Joelsson (S)
Mikael Koivisto (S)
Cristina Rofors (BA)
Per Samuelsson (BA)
Ulla-Britt Wressel (BA)
Henric Folkesson (C)
Boel Lago (C)

 

Kyrkofullmäktiges sammanträden är offentliga. Protokoll från 2022 finns tillgängliga på vår hemsida.

Kyrkofullmäktige sammanträden 2022

Kl. 19.00 Tranås församlingshem
12/5, 15/9, 10/11, 8/12