Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är valt direkt genom kyrkovalet och är pastoratets högsta beslutande organ.

Kyrkofullmäktige tar beslut om exempelvis mål och riktlinjer, budget, bokslut, kyrkoavgift och olika val.

Kyrkofullmäktige 2022-2025


Ledamot
Johan Broman (POSK), ordförande
Birgitta Eliasson (S), 1:e vice ordförande
Lars-Åke Bergman (BA) 2:e vice ordförande

Monica Broman (POSK)
Kurre Carlsson (POSK)
Robin Falk (POSK)
Katarina Karlsson (POSK)
Leif Osbeck (POSK)
Björn Rosenqvist (POSK)
Anna Samson (POSK)
Maria Sanfridsson (POSK)
Jens Blom (S)
Torsten Boiertz (S)
Håkan Joelsson (S)
Oskar Karlsson (S)
Monica Lago (S)
Jenny Ström (S)
Susanna Alexandersson (BA)
Lars-Erik Andersson (BA)
Eva Cnattingius (BA)
Siw Warholm (BA)
Leif Andersson (C)
Stefan Gustafson (C)
Bodil Nordgren (C)
Gösta Ripenås (C)

Ersättare
Inga Fingal (POSK)
Frida Gårdmo (POSK)
Hans Karlsson (POSK)
Rolf Stenqvist (POSK)
Per Ulfsbo (POSK)
Berit Bohman (S)
Anita Carlson (S)
Ilse Koivisto (S)
Mikael Koivisto (S)
Per Samuelsson (BA)
Helen Uddenberg (BA)
Ulla-Britt Wressel (BA)
Henric Folkesson (C)
Boel Lago (C)

 

Kyrkofullmäktiges sammanträden är offentliga. Protokoll från 2022 och framåt finns tillgängliga på vår hemsida.

Kyrkofullmäktige sammanträden 2024

Kl. 19.00 
8/5, 12/9, 14/11, 12/12