Foto: Pixabay

Kvart-i-sång i kyrkan

Vi sjunger igenom dagens musik och psalmer tillsammans. 15 minuter innan klockringningen vid varje gudstjänst. Välkomna!