Foto: Magnus Aronson IKON

Internationella gruppen

Brinner du för internationella frågor, och vill både vara med och samla in pengar och fördjupa dig i frågorna? Kom med i vår internationella grupp!

Vi engagerar oss i Svenska kyrkans internationella arbete, genom fördjupning och information och insamlingsarbete. Vi träffas en gång per termin samt är med vid olika evenemang och insamlingar.

 Kontaktperson: Malin Nyström, assistent tfn: 0140-674 02.