Foto: Kyrko-CD

Inställda gudstjänster.

Smittspridningen av covid-19 ökar i Jönköpings län. Nu har tolkningen av de restriktioner som vi tidigare fått, skärpts ytterligare och heller inga fysiska gudstjänster får nu äga rum. Alla gudstjänster från och med 13/11 är inställda tills vidare.

Biskop Martin Modéus har deltagit i möte med smittskyddet i Jönköpings län där smittskyddsläkarna förtydligade och också skärpte corona-råden för kyrkorna i Jönköpings län. Vilket nu betyder att fysiska gudstjänster inte är möjliga och är inställda tills nuvarande restriktioner upphävs.