Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Hantering av personuppgifter • GDPR

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter i flera hundra år på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt och det kommer vi att fortsätta göra.

GDPR är den engelska förkortningen av EU:s dataskyddsförordning. 
Förkortningen står för General Data Protection Regulation. Förordningen handlar om att organisationer och företag ska handskas försiktigare med människors personuppgifter i system och register. Den 25:e maj 2018 blev förordningen svensk lag.

GDPR inom Svenska Kyrkan

Den 25 maj 2018 trädde den nya Dataskyddsförordningen i kraft. Förordningen syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.

Vanliga frågor och svar

om hantering av personuppgifter

Dina rättigheter

Vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med lag

Kakor

Vi använder kakor (cookies) på webbplatsen svenskakyrkan.se. Vissa av våra kakor är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera. De går inte att välja bort. Andra kakor kan du själv välja om vi ska använda eller inte. Oavsett dina inställningar är du anonym för oss.

Bild ovanifrån på en dator, en kaffekopp, en hand som håller i en penna och en skrivbok.

Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter

Här får du veta var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har. Du får också veta vart du ska vända dig om du har frågor kring Svenska kyrkans hantering av personuppgifter.