Meny

Hantering av personuppgifter • GDPR

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter i flera hundra år på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt och det kommer vi att fortsätta göra.

GDPR är den engelska förkortningen av EU:s dataskyddsförordning. 
Förkortningen står för General Data Protection Regulation. Förordningen handlar om att organisationer och företag ska handskas försiktigare med människors personuppgifter i system och register. Den 25:e maj 2018 blev förordningen svensk lag.

Dataskyddsombud tranås pastorat

Erika Malmberg/Intechrity
Tel: 072-549 64 34
E-post: erika.malmberg@intechrity.se