Hannah Klint Lidegran
Foto: Jessica Henning

Hannah Klint Lidegran blir vår nya kyrkoherde

Grattis Hannah! Kyrkorådet i Tranås Pastorat har beslutat att utse Hannah Klint Lidegran till ny kyrkoherde efter Carl Magnus Alstermark som slutar sin tjänst 31 juli.

Hannah Klint Lidegran ny kyrkoherde i Tranås pastorat från 1 augusti.

Kyrkorådet vill utrycka ett stort tack för den mångåriga gärning som Carl Magnus uträttat i vårt pastorat och för allt som utvecklats, stöttats, ändrats och förnyats under denna tid, allt med församlingens, våra anställdas och pastoratets bästa för ögonen. Tack. Vi önskar Guds välsignelse och stort lycka till i ett nytt sammanhang.

Vi vill också välkomna Hannah till ny tjänst inom pastoratet, och önska henne ett stort lycka till. Vi tror att vi skapar goda förutsättningar för att tillsammans arbeta för Gudsrikesvisionen och för en utveckling av verksamheten och församlingslivet i vårt pastorat.

Hannah har arbetat 10 år som präst och varit Församlingsherde/distriktsansvarig komminister i Tranås pastorat sedan 2014, och därigenom haft ansvar för olika delar av pastoratets verksamheter. Hon tillträder som ny kyrkoherde den 1 augusti 2020.

Tranås 11 maj 2020

För ytterligare information kontakta:

Johan Broman, Kyrkorådets ordförande

076-5278304, johan.broman@svenskakyrkan.se